X

Skip to the content

Integritetspolicy

 

Västsvenska Bygg & Måleri AB:s Integritetspolicy

Västsvenska Bygg & Måleri AB (Västsvenska Bygg & Måleri) värnar om individens personliga integritet och är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Västsvenska Bygg & Måleri har antagit denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på Västsvenska Bygg & Måleri uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.

 

Personuppgifter som vi samlar in

Västsvenska Bygg & Måleri behandlar personuppgifter om dig när du efterfrågar en offert från Västsvenska Bygg & Måleri, när avtal ingås med en viss entreprenör och – i de fall när Västsvenska Bygg & Måleri agerar entreprenör- sådana uppgifter som krävs för att fullgöra uppdraget enligt uppdragsavtalet.  Normalt så kan följande kategorier av personuppgifter komma att inhämtas:

  • identifieringsuppgifter: namn och personnummer,
  • kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, mailadresser,
  • uppgifter om bostaden såsom ägande och tidigare renoveringar,
  • uppgifter om närstående såsom sambo eller partner,
  • betaluppgifter som framgår vid betalning av fakturor och i förekommande fall vid en kreditupplysning,
  • I förekommande fall uppgifter om skatteavdrag (ROT-avdrag),
  • bilder på och kring de ytor som renoveras samt
  • IP-adress, cookies och övrig trafikdata vid besök på hemsidan,

I undantagsfall kan också känsliga uppgifter komma att behandlas, främst uppgifter om handikapp eller sjukdom).

Personuppgifterna samlas i de flesta fall in med dig som uppgiftslämnare. Personuppgifter kan därutöver komma att kompletteras, inhämtas samt kontrolleras genom användandet av offentliga och övriga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningsbolag, bolagsregister etc.

 

Användandet av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra förpliktelser inom vår verksamhet gentemot dig som kund (eller dig som är på väg att bli kund), myndigheter och i förekommande fall till våra underentreprenörer.

Västsvenska Bygg & Måleri behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för att behandla. När du kontakar Västsvenska Bygg & Måleri för första gången ber dig att samtycka till att Västsvenska Bygg & Måleri får behandla dina uppgifter i en separat samtyckestext på vår hemsida. I de flesta fall är dock den lagliga grunden det avtal som Västsvenska Bygg & Måleri har ingått – eller är på väg att ingå- med dig.

Personuppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse att kommunicera med våra kunder. Personuppgifterna kan slutligen komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser som åligger oss enligt lag.

Om du enbart besöker vår hemsida samlas och behandlas inga andra personuppgifter än cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Vi använder så få cookies som möjligt på vår hemsida för att bibehålla en bra tjänst. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid. Vi använder cookies för att kunna räkna antalet användare och omfattningen av trafiken på vår hemsida. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Som användare kan du stänga av möjligheten att spara cookies på din dator via din webbläsarens inställningar. Vill du ha mer information kan du besöka Post- och Telestyrelsens hemsida (www.pts.se). Om dessa cookies innehåller personuppgifter behandlar Västsvenska Bygg & Måleri också dessa i enlighet med vårt berättigade intresse.

 

Samtycke

Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Även om samtycket återkallas har Västsvenska Bygg & Måleri rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och Västsvenska Bygg & Måleri.

 

Mottagare av personuppgifter

Västsvenska Bygg & Måleri kan komma att lämna ut personuppgifter till den behandlade själv, till tredje part som Västsvenska Bygg & Måleri har en affärsrelation med (till exempel IT-leverantör eller underentreprenör) och myndigheter. Merparten av ovanstående mottagare är att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets eller myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Personuppgifter lämnas inte ut till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

Vissa av de tredje parterna som Västsvenska Bygg & Måleri kan också komma att dela uppgifter med är att se som Västsvenska Bygg & Måleri personuppgiftsbiträden (till exempel Västsvenska Bygg & Måleri IT-leverantör). Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Västsvenska Bygg & Måleri har skriftliga avtal med dess personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter samt följer våra begränsningar och krav avseende överföring av personuppgifter till tredje man i utanför EES.

 

Säkerhetsåtgärder

Västsvenska Bygg & Måleri har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas av behörig personal och att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar.

 

Dina rättigheter som behandlad

Om dina personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas av Västsvenska Bygg & Måleri har du rätt att begära information med besked om vilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen för behandlingen. Personuppgifter hänförliga till kundavtal sparas exempelvis så länge kundavtalet är aktivt och tio år därefter (på grund av den tioåriga reklamationsfristen i konsumenttjänstlagen). Västsvenska Bygg & Måleri arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig är Västsvenska Bygg & Måleri AB, 556730-5668 Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på info@vastsvenskabygg.se.

Kontakta oss

Här kan du skicka ett meddelande till oss

Fältet 'Förnamn' krävs
Fältet 'Efternamn' krävs
Ange en giltig epost adress
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Västsvenska Bygg & Måleri AB integritetspolicy

Den här webbsidan skyddas av Recaptcha och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Boka telefonsamtal

Här kan du skicka en förfrågan om att bli uppringd

Fältet 'Förnamn' krävs
Fältet 'Efternamn' krävs
Fältet 'Telefon' krävs
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Västsvenska Bygg & Måleri AB integritetspolicy

Den här webbsidan skyddas av Recaptcha och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Boka offerttid

Här kan du boka en tid när du vill bli kontaktad

Fältet 'Förnamn' krävs
Fältet 'Efternamn' krävs
Fältet 'Telefon' krävs
Fältet 'Datum' krävs
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Västsvenska Bygg & Måleri AB integritetspolicy

Den här webbsidan skyddas av Recaptcha och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Tipsa och vinn!

Bygglösningar kan kontakta följande person:

Fältet 'Förnamn' krävs
Fältet 'Efternamn' krävs
Fältet 'Telefon' krävs

Jag som tipsar:

Fältet 'Förnamn' krävs
Fältet 'Efternamn' krävs
Fältet 'Telefon' krävs
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Västsvenska Bygg & Måleri AB integritetspolicy